iSTYLE lojalitātes programma Kā aktivizētLojalitātes programma

iSTYLE lojalitātes programma

Vēloties pateikties Jums, dārgais klient, par atkārtotu preču iegādi iSTYLE veikalos, piedāvājam iespēju saņemt iSTYLE elektronisko lojalitātes karti, kura sniegs virkni priekšrocību mūsu tālākajā sadarbībā.

Ar iSTYLE lojalitātes karti par katru veikto pirkumu Jūs uzkrāsiet lojalitātes punktus, kurus varēsiet izmantot atlaides saņemšanai nākamajās iepirkšanās reizēs.

iSTYLE elektronisko lojalitātes karti var saņemt par pirkumu ar kopējo summu virs € 80 (iesk. PVN), un to reģistrējot, Jums tiks atvērts iSTYLE klienta konts, kurā Jūs varēsiet sekot līdzi uzkrātajiem punktiem.

iSTYLE lojalitātes karšu turētāju personas dati tiek apstrādāti atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. pantam, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar kuru atcelta Direktīva 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, General Data Protection Regulation), prasībām.

Priekšnoteikums iekļaušanai iSTYLE Lojalitātes programmā ir Jūsu piekrišana personas datu izmantošanai, tostarp, mārketinga saziņā. Fizisko personu dati iSTYLE lojalitātes programmas ietvaros tiek apstrādāti atbilstoši augstākminētām tiesību normām un iSTYLE datu apstrādes vadlīnijām, kurus varat atrast šeit.

Privātuma politika ir atrodama šeit.

Mūsu personas datu apstrādes vadlīnijas Jūs varat atrast mūsu mājas lapā, nospiežot šeit.

iSTYLE elektronisko lojalitātes karšu lietošanas vispārējie noteikumi
(turpmāk — Noteikumi)

 1. Noteikumi regulē iSTYLE elektronisko lojalitātes karšu lietošanu, kuras SIA “iStyle Latvia”, Reģ. Nr. 40203008032, Marijas iela 1-10, Rīga, LV-1050, ir izdevusi iSTYLE Lojalitātes programmas ietvaros (turpmāk — iSTYLE karte).
 2. Par iSTYLE kartes turētāju un uzkrāto lojalitātes punktu izmantotāju var būt fiziska persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu.
 3. Pieteikties iSTYLE lojalitātes programmai iespējams pieteikties iSTYLE veikalos t/p Alfa un t/c Rīga Plaza, vai arī, sūtot pieprasījumu uz e-pastu info@istyle.lv un norādot pasūtījuma numuru.
 4. iSTYLE kartes turētājs vai persona, kurai turētājs ir atļāvis to izmantot, iepērkoties iSTYLE veikalos Latvijā, Čehijas Republikā, Slovākijā, Ungārijā, Rumānijā, Horvātijā, Slovēnijā, Serbijā, Bulgārijā un Maķedonijā, kā arī interneta veikalā istyle.lv, par katru apmaksāto pirkumu savā kontā uzkrāj iSTYLE lojalitātes punktus.
 5. Lojalitātes punkti tiek ieskaitīti kontā brīdī, kad bez atlaides, neizmantojot jau uzkrātos lojalitātes punktus, tiek iegādāta prece mūsu veikalos. Lojalitātes punkti tiek aprēķināti no samaksātās summas, atkarībā no pirktās preces piekritības konkrētai produktu grupai, saskaņā ar sekojošu tabulu:
 6. Apple datori 3 %
  Apple iPod 3 %
  Apple iPad 2 %
  Apple iPhone 1 %
  Aksesuāri 5 %
 7. Norādītā procentu vērtība tiek ieskaitīta klienta lojalitātes kartes kontā pēc aprēķina 1punkts = € 1.00 (iesk. PVN). Uzkrātos punktus nav iespējams saņemt skaidrā naudā.
 8. Punkti ir izmantojami atlaides saņemšanai ne ātrāk, kā nākamajā iepirkšanās reizē.
 9. Atlaidi var izmantot visos iSTYLE veikalos Latvijas teritorijā.
 10. Atlaidē iespējams saņemt līdz 50% no preces cenas.
 11. iSTYLE Latvia rezervē tiesības izbeigt Lojalitātes programmu, neminot iemeslus. Pēc Lojalitātes programmas beigu datuma izziņošanas istyle.lv jauni punkti programmas ietvaros vairs netiek uzkrāti, bet esošos iespējams izmantot trīs mēnešu laikā, skaitot no izziņotā Lojalitātes programmas beigu datuma.
 12. iSTYLE Latvia rezervē tiesības nekavējoties bloķēt iSTYLE karti gadījumā, ja tiek pārkāpti lietošanas noteikumi vai arī, ja bloķēšanu pieprasa kartes turētājs.
 13. iSTYLE Latvia rezervē tiesības grozīt Noteikumus, par to paziņojot vienu mēnesi pirms grozījumu stāšanās spēkā.
 14. Lojalitātes punktus nav iespējams kombinēt ar citām akcijām, atlaidēm un priekšrocībām.
 15. Punkti ir derīgi 12 mēnešus no uzkrāšanas brīža un pēc šī termiņa tiek dzēsti.
 16. Nododot preci atpakaļ, par to iztērētie punkti tiek atgriezti kartes kontā.
Jak aktivovat slevu

Kā aktivizēt iSTYLE lojalitātes programmu?

Nākamajā istyle.lv apmeklējuma reizē Jūs tiksiet aicināts atkārtoti pārbaudīt savu ievadīto datu pareizību un nepieciešamības gadījumā tos aktualizēt. Pēc tam Jums tiks nosūtīts apstiprinājuma e-pasts, kurš ir jāatver un jāapstiprina, uzklikšķinot e-pastā esošajai saitei.

Līdzko būs saņemts Jūsu apstiprinājums un piekrišana reģistrācijai iSTYLE lojalitātes programmā, tiks ģenerēta elektroniska lojalitātes karte, kuru varēsiet saglabāt tālākai lietošanai Wallet lietotnē jūsu iPhone viedtālrunī.

Gadījumā, ja Jums ir radušās kādas grūtības vai neskaidrības par reģistrēšanos iSTYLE lojalitātes programmā vai tās izmantošanu, lūdzu, rakstiet e-pastu uz info@istyle.lv.

Lietošanas noteikumi (PDF)

iSTYLE elektronisko lojalitātes karšu lietošanas vispārējie noteikumi

pokračovat